MASJID DAN KOMPLEKS MAKAM BANJARSARI

Dusun Banjarsari Kulon, Desa Banjarsari, Kecamatan Dagangan


No Registrasi :003/CB/DGG/BNCB-ISL/2013
Kyai Ageng Muhammad bin Umar merupakan menantu Kyai Muhhamad Besari ulama terkenal dari Ponorogo. Belau mempunyai jasa terhadap Hamengku Buwono I dalam memerangi pemberontakan Pangeran Mangkubumi di Malang sehingga mendapat hadiah tanah perdikan dan masjid di Banjarsari. Seperti umumnya gaya bangunan masjid tradisional di Jawa Tengah, bangunan inti berbentuk tajug serta serambi berbentuk limasan dan pawestren di samping bangunan inti. Namun sayang serambi telah mengalami perubahan serta kolam masjid juga telah dihilangkan. Salah satu keunikan dari Masjid Banjarsari adalah arah kiblat masjid yang tepat mengarah ke arah Mekkah tanpa melenceng sedikitpun.

LOKASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Beranda
Lokasi
Jenis
Statistik
Cari